Ingatlanokból származó jövedelmek adózása

Az ingatlanpiac fellendülésével jelentősen emelkedett az ingatlan értékesítések valamint az ingatlan bérbeadással kapcsolatos gazdasági események.

Ingatlan értékesítés:

Jövedelemadó:

Ez esetben a legfontosabb feladatunk, hogy megállapítsuk az adóalapnak számító jövedelmünket.

Bevételnek tekintendő mindazon a bevétel, melyet a magánszemély az átruházásra tekintettel megszerez. Tehát ha nem csak pénz az ellenérték akkor a cserébe kapott dolog szokásos piaci értéke is bevételnek számít.

Költség:

  • megszerzésre fordított összeg
  • értéknövelő beruházások
  • a szerzési időponthoz tartozó bevételrész arányában az átruházással kapcsolatos kiadásokat
Szerzés éve Jövedelem a számított összeg…
0.       év 100%-a
1.       év 100%-a
2.       év 90%-a
3.       év 60%-a
4.       év 30%-a
5.       év 0%a

 

Adó mértéke: 15% a számított jövedelem után.

Segítségül: https://www.nav.gov.hu/sites/apeh/calc/ingatlan_jovedelem_calc1.html

 

Illetékek:

Illeték mértéke lakásonként 1 mrd Ft-ig 4%, ezt meghaladó része után 2% (de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint).

Magánszemély vagyonszerző esetén az illeték alapja lakástulajdonok vásárlásakor, ha a vevő a másik lakástulajdonát a vásárlását megelőző három éven belül vagy a vásárlást követő egy éven belül eladja, a vásárolt és az eladott lakástulajdon forgalmi értékének különbözete. A lakástulajdonhoz kapcsolódó haszonélvezet, használat jogával a forgalmi érték csökkenthető. (cserepótló vétel).

 

Bérbeadás:

A bérbeadási tevékenységet az alábbi módon végezhetjük:

  • egyéni vállalkozóként
  • adószámos magánszemélyként
  • adószám nélküli magánszemélyként

Bevétel a bérbeadásból származó jövedelem azzal, hogy 2019-től nem kell bevételként számítani a közüzemi szolgáltatások díját.

Jövedelem megállapítása:

  • 10 százalékos költséghányad alkalmazásával vagy
  • tételes költségelszámolással

10 százalékos költséghányad alkalmazása esetén a bevétel 90%-át tekintjük jövedelemnek. Fontos kiemelni, hogy amennyibe a bérbeadó számításai alapján a 90%-os költséghányad mégsem a legkedvezőbb számára, akkor az adóbevallásban áttérhet a tételes költségelszámolásra akkor is, ha évközben a 10%-os költséghányadról nyilatkozott.

 

Tételes költségelszámolás esetén a bérbeadó a bevétel megszerzése, a tevékenység folytatása érdekében felmerült, az adóévben ténylegesen kifizetett szabályszerűen igazolt kiadást veheti figyelembe továbbá a kizárólag bérbeadásra hasznosított tárgyi eszköz időarányos értékcsökkenési leírását is érvényesítheti.

 

Adóelőleg szabályok érvényesítése:

Amennyiben a bérlő kifizetőnek minősül úgy abban az eseten az adóelőleget neki kell megállapítania és megfizetnie. A bérbeadónak nyilatkoznia kell az általa kívánt költségérvényesítésről (10%, vagy az általa megadott összeg mely nem haladhatja meg a bevétel 50%-át).

Az adóelőleg-megállapításra kötelezett kifizetőnek a megállapított adóelőleget a kifizetés hónapját követő hónap 12. napjáig kell megfizetnie.

Abban az esetben, ha a bérlő magánszemély, akkor a bérbeadónak kell az általa alkalmazott módszer szerint megállapított jövedelme után a 15 százalék adóelőleget negyedévenként, a negyedévet követő hónap 12-éig az adóhatósághoz befizetnie.

 

Amennyiben a bérleti időszak nem haladja meg a 90 napot, akkor már szálláshely-szolgáltatásról beszélünk, ennek adózása teljesen más, e bejegyzés keretében nem térek ki ezen adózásra.

 

 

1436