Ingatlan bérbeadásának adózása magánszemélyként

Alapvetően ingatlant bérbe adni adószám nélkül, adóazonosítóval is lehet.

Az adó mértéke 15% SZJA, szociális hozzájárulási adót nem kell fizetni.

A bérbeadó levonhatja a lakás bérbeadásából származó bevétel általa más településen bérbevett lakás ugyanazon évben igazoltan megfizetett bérleti díját. (a bérbevett lakásnak nem kell belföldön lennie)

Kétféle jövedelem megállapítási mód létezik:

  • 10%os költséghányad alkalmazása
  • tételes költségelszámolás

10%os költséghányad esetében a bevétel 90%-a lesz az adóalap és ezután kell megfizetni az SZJA-t.

Tételes költségelszámolás esetében a bevételből levonásra kerül az SZJA törvény rendelkezései szerinti elismert költség, ideértve az ingatlan időarányos értékcsökkenését, felújítási költséget, beruházást.

 

Ha a bérlő magánszemély, akkor a bérbeadónak kell az általa alkalmazott módszer szerint megállapított jövedelme után a 15 százalék adóelőleget negyedévenként, a negyedévet követő hónap 12-éig a NAV-hoz befizetnie.

Ha kifizető a bérbevevő (pl társaság, egyesület stb) akkor a kifizető vonja le a bérbadó nyilatkozata alapján az adót, és fizeti meg a NAV felé, ekkor a bérbeadó már az adóval csökkentett összeget kapja meg.

 

 

217