Egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Megkezdődtek az idénymunkák, mellyel egyidejűleg az egyszerűsített foglalkoztatás alkalmazása is megugrik.

Az egyszerűsített foglalkoztatás rendkívül népszerű a munkáltatók között ugyanis adminisztráció szempontjából is, valamint közteherviselés szempontjából is könnyebbségekkel jár.

Alapvetően megkülönböztetünk_

  • turisztikai illetve mezőgazdasági idénymunkát és
  • alkalmi munkát.

Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma nem haladhatja meg:

  • az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,
  • egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,
  • hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,
  • húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.

További korlátozás, hogy az a munkáltató, aki 300 ezer forintot, vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlítette.

Közteherviselés:

  • mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint,
  • turisztikai idénymunka esetén 500 forint,
  • alkalmi munka esetén 1 000 forint,
  • filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 forint.

A munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét 13 a tárgyhónapot követő hónap 12-éig: – a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések 10032000-06057763 beszedési számla javára kell teljesíteni.

A bejelentés módja

A munkáltató bejelentési kötelezettségét elektronikusan az eBEV portálon keresztül, vagy országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon teljesítheti. A bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges, hogy a munkáltató előzetesen regisztráltassa magát az ügyfélkapun.

Érdemes kiemelt figyelmet fordítani a bejelentés pontosságára is, az ugyanis csak szigorú időkorláton belül módosítható. Abban az esetben ugyanis, ha téves adatok kerültek leadásra, vagy például az időjárás kedvezőtlenül változik, a bejelentést követő két órán belül; vagy ha a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, illetve a bejelentés egy napnál hosszabb tartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosítás bejelentés napján délelőtt 8 óráig van lehetőség a módosításra, vagy a bejelentés visszavonására, ezt követően a munkáltató köteles eleget tenni a közteher-fizetési kötelezettségének.

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell jövedelmet megállapítania és személyi jövedelemadó bevallást benyújtania, feltéve hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy – ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár – a garantált bérminimum napibérként meghatározott összegének szorzatát.

1182