tanulofoglalkoztatas

Tanulófoglalkoztatás – a leginkább kiaknázatlan adókedvezmények területe

Ahogy már a címben is felsejlik, saját tapasztalataimat szeretném megosztani néhány sorban.

Rengeteg hozzáértő szakemberrel találkozom, akiknek minden lehetőségük meglenne, de ódzkodnak a szakmunkás tanulók foglalkoztatásától több okból is: plusz energia a betanítás, bizalmatlanság, elkerülhetetlenül magas fluktuáció. Ezzel sajnos vitába szállni nem is érdemes, hiszen minden ok megvan az aggodalomra, azonban az érem másik végén ott vannak a kihasználható adókedvezmények, melyek érintik a szakképzési hozzájárulást és a társasági adót is, ezeket szeretném bemutatni a következőkben.

Alapvetően a tanulóknak fizetendő juttatás minimális, melyet az elmélet és gyakorlat aránya határozz meg, így az utána fizetendő járulékok is csekélyek.

Amennyiben – a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve – a gyakorlati képzési idő eléri:

a) a nyolcvan százalékot, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szerese,

b) a hetven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,2-szerese,

c) a hatvan százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,1-szerese

d) az ötven százalékot, a minimálbér tizenöt százaléka,

e) a negyven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,9-szerese

f) a harminc százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,8-szerese

g) a húsz százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,7-szerese juttatást kell megfizetni

 

A tanulóknak jár betegszabadság, munka és tűzvédelmi szabályok is vonatkoznak rájuk.

 

Járulékfizetési kötelezettségük pedig az alábbiak szerint alakul:

Levonás tanulótólSZJA
-
Levonás tanulótólEgészségbiztosítási járulék7%
Levonás tanulótólNyugdíjjárulék10%
Munkáltató által fizetendő járulékokSzociális hozzájárulás22%

 

Éves szinten tanulónként 453.000 Ft/fő összegben meghatározott szakképzési hozzájárulási kedvezményt vehetünk igénybe, mely a konkrét szakma (OKJ szám) kódja alapján további szorzót kap, így tehát ezen összeg példának okáért egy épület és szerkezetlakatos esetében 1,9-szeresére növekszik. Ezen szorzókat a 280/2012-es kormányrendeletben találhatjuk meg.

Továbbá amennyiben a gazdasági társaság megállapodás vagy tanulószerződés útján gyakorlati képzést nyújt, úgy csökkentheti adózás előtti eredményét a szakképző iskolai tanulóval kötött tanulószerződés alapján tanulónként, minden megkezdett hónap után havonta az érvényes minimálbér 24%-val.

Ha már a tanulónk elvégezte a képzést, akkor érdemes számításba venni a továbbfoglalkoztatás lehetőségét, ugyanis a sikeres szakmai vizsgát tett tanulónak a gyakorlati szakképzése befejezését követő folyamatos továbbfoglalkoztatása esetén adókedvezményként vehetjük igénybe az utána befizetett szociális hozzájárulási adót (max 12 hónapon át).

 

Munkám során segítek előre gondolkozni, tervezni, biztosítani a feltételeket, hogy az adókedvezmény kihasználhatóságát biztosítsuk, de a korábban ki nem használt kedvezmények feltárásában, akár önellenőrzések előkészítésében, elvégzésében is segítek.

Keressen bizalommal!

1007