Munkáltatói tájékoztatás

Munkáltatókkal történt beszélgetéseim során arra a megállapításra jutottam, hogy legtöbben nem tudnak róla, vagy csak nem kellő hangsúlyt fektetnek meglétére; ez a munkavállaló írásos tájékoztatója. Bejegyzésemben erre fogok kitérni.

A magyar munkajogban a munkaszerződést kötelező írásba foglalni azonban tartalma meglehetősen szegényes. Éppen ezért az írásbeli tájékoztatás célja, hogy olyan alapvető kérdésekben, melyet a munkaszerződés nemtartalmaz, a munkavállaló információkat kaphasson. Ezen tájékoztatót a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül ki kell adni, tartalma pedig:

a napi munkaidőről,

az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról

a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,

a munkakörbe tartozó feladatokról,

a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint

a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá

arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint

a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

Nem szükséges írásos tájékoztató akkor, ha a munkaviszony legfeljebb egy hónapra jön létre, vagy olyan részmunkaidőre, mely a heti 8 órát nem haladja meg.

 

Kérdés esetén forduljon hozzám bizalommal!

1224